Alfa Nieruchomosci

Wyszukiwarka ofert

Firma "AGMARAL" Sp. z o.o. informuje o publikacji ogłoszenia w MSiW w zwiążku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki.

 

Zarząd "AGMARAL" Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku ogłasza, że w dniu 4 grudnia 2019 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 234 (5873) Poz. 62547 ukazał się wniosek Emitenta, tj. ogłoszenie w trybie art 456 § 1 K.S.H. celem przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego w związku z uchwaleniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromaczenie z dnia 26.06.2019 r. Uchwała 1/09/2019 obniżenia kapitału zakładowego Spółki z 50.000,00 PLN do kwoty 5.000,00 PLN. w drodze umorzenia dobrowolnego stu osiemdziesięciu udziałów (180) w kapitale zakładowym Spółki. Umorzenie dokonane zostanie w drodze ich nabycia przez Spółkę na podstawie umowy nabycia udziałów w celu umorzenia.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń spółki w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia w MSiG. 

 

Oferty polecane

Designed by Possible